Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de...

Wzór dokumentu : Wniosek o układ ratalny z tytułu składek...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 19:24:06
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4819 free 0 name Wniosek o ukÅ‚ad ratalny z tytuÅ‚u skÅ‚adek stanowiÄ…cych pomoc de minimis/pomoc indywidualnÄ… przeznaczonÄ… na restrukturyzacjÄ™/pomoc indywidualnÄ… przeznaczonÄ… na naprawÄ™ szkód wyrzÄ…dzonych przez klÄ™ski żywioÅ‚owe lub inne nadzwyczajne zdarzenia descr files filename SF_wnouv.dot pages 2 photo wniosek-o-uklad-ratalny.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1