Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Zamówienia Publiczne

Wzór dokumentu : Wniosek o urlop wypoczynkowy

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Zamówienia Publiczne
Tytuł dokumentu: Wniosek o urlop wypoczynkowy
Opis: Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien zostać przez pracownika wykorzystany w całości. Jednakże ze względu na potrzeby pracownika na podstawie art. 162 Kodeksu pracy należny urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, z których co najmniej jedna część wypoczynku powinna nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik nie musi wykorzystać jednorazowo 14 dni urlopu wypoczynkowego, ale że przynajmniej jeden okres składający się z dni urlopowych oraz dni stanowiących dla pracownika dni wolne od pracy nie może być krótszy niż 14 dni.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Zamówienia Publiczne"