Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z...

Stan na dzień: 2005-07-07 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Opis: Postępowanie w sprawie przyznania prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wszczyna się na podstawie wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu oraz zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"