Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Świadczenia rodzinne

Wzór dokumentu : Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z...

Stan na dzień: 04/06/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym
Opis:

Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 15)

Liczba stron: 5
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Świadczenia rodzinne"