Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o ustanowienie kuratora celem...

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania interesów dziecka poczętego
Opis: Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka. Konieczność ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego istnieje w tych wypadkach, w których przepis szczególny wyraźnie taką zdolność mu przyznaje. Ma to miejsce przede wszystkim na gruncie przepisów prawa spadkowego. Zgodnie bowiem z art. 927 § 2 kc dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe, na mocy zaś art. 972 kc przepis ten stosuje się odpowiednio do zapisu. Jeżeli więc będzie zachodziła potrzeba ochrony praw takiego dziecka do spadku lub zapisu, może być konieczne ustanowienie dla niego odpowiedniego kuratora.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI