Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o ustanowienie kuratora celem...

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania małoletniego przy czynności prawnej z udziałem rodziców
Opis: Rodzice sąd przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską i to oni reprezentują je, przy dokonywaniu czynności prawnych. W niektórych przypadkach rodzice nie mogą jednakże reprezentować dziecka. Może to mieć miejsce w przypadku dokonywania czynności prawnej między dzieckiem a rodzicami. W takiej sytuacji dla reprezentacji interesów dziecka ustanawia się kuratora (art. 99 kro "Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy").
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"