Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Główny Urząd Miar (GUM)

Wzór dokumentu : Wniosek o utworzenie punktu probierczego

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Wniosek o utworzenie punktu probierczego
Opis: Dz.U. 2017, poz. 1777
Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2016 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.