Wzór dokumentu : Wniosek o uzupełnienie brakujących środków...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Skarbu Państwa
Tytuł dokumentu: Wniosek o uzupełnienie brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa
Opis:

Dz.U. 2010 Nr 118, poz. 801 (załącznik 2)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6888 free 0 name Wniosek o uzupeÅ‚nienie brakujÄ…cych Å›rodków finansowych na pokrycie kosztów postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego przedsiÄ™biorstwa paÅ„stwowego/spółki z udziaÅ‚em skarbu paÅ„stwa descr <p>Dz.U. 2010 Nr 118, poz. 801 (zaÅ‚Ä…cznik 2)</p> files filename doc_6888-0.dot pages 2 photo 1342167787wniosek-o-uzupelnienie-brakujacych-srodkow-finansowych-na-pokrycie-kosztow-postepowania-upadlosciowego-przedsiebiorstwa-panstwowego-spolki-z-udzialem-skarbu-panstwa.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1