Wzór dokumentu : Wniosek o uzupełnienie środków brakujących...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 12/12/2019
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Skarbu Państwa
Tytuł dokumentu: Wniosek o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa
Opis:

Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 3)

Liczba stron: 3
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8344 free 0 name Wniosek o uzupeÅ‚nienie Å›rodków brakujÄ…cych na pokrycie kosztów postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego przedsiÄ™biorstwa paÅ„stwowego/spółki z udziaÅ‚em skarbu paÅ„stwa descr <p>Dz.U. 2012, poz. 874 (zaÅ‚Ä…cznik 3)</p> files filename doc_8344-0.doc pages 3 photo 1344329100postepowanie-upadlosciowe.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1