Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i...

Stan na dzień: 2008-08-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i ewentualnie rozwiązanie spółki
Opis: W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie (tj. od dnia 1 stycznia 2001 r.) ustawy Kodeks spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 612 ksh, dokonają podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25 000 złotych oraz spełnią wymogi dotyczące minimalnej wartości udziału określone w art. 154 § 2 ksh. Najpóźniej w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki te dostosują wysokość kapitału zakładowego do wymagań określonych w art. 154 § 1 ksh. Jeżeli w ustawowym terminie (wskazanym w art. 624 ksh) spółka nie dostosuje swojej umowy lub aktu założycielskiego do nowych przepisów, sąd rejestrowy może z urzędu lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny wezwać spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI