Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Infrastruktury

Wzór dokumentu : Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców...

Stan na dzień: 2006-01-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Infrastruktury
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub innych form odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Opis: Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu oraz innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, począwszy od lipca 2006 r. przed rozpoczęciem działalności zobowiązani będą złożyć wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wpis do właściwego rejestru. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Infrastruktury"