Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Wzór dokumentu : Wniosek o wpis na listę doradców...

Stan na dzień: 07/07/2020
Kategoria dokumentu: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych (wersja 3)
Opis:

(składany przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej)
Dz.U. 2016, poz. 721 (załącznik 7)
Formularz obowiązuje od dnia 26 maja 2016 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)"