Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie zaświadczenia o...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:41:19
Kategoria dokumentu: Wydział Opłat Lokalnych i Finansów
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3649 free 0 name Wniosek o wydanie zaÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci zalegÅ‚oÅ›ci podatkowych w podatkach i opÅ‚atach lokalnych descr files filename SF_kkowd.dot pages 2 photo filename SF_kkowd.pdf pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1