Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie zezwolenia na...

Stan na dzień: 2007-08-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18%
Opis: Poniżej podajemy obowiązujący wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa. Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi może być prowadzony wyłącznie na podstawie odpowiedniego zezwolenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"