Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Komunikacyjne

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie...

Stan na dzień: 2006-01-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Komunikacyjne
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości
Opis: Usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić, poza nielicznymi wyjątkami, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Organ wydający zezwolenie może je uzależnić od przesadzenia drzew w miejsce przez siebie wskazane albo od zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Komunikacyjne"