Wzór dokumentu : Wniosek o wyjaśnienie przyczyn...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 19:22:23
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4778 free 0 name Wniosek o wyjaÅ›nienie przyczyn nieprawidÅ‚owoÅ›ci zwiÄ…zanych ze stwierdzeniem braku należnej skÅ‚adki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym descr files filename SF_wdcuh.dot pages 1 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1