Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Straż Graniczna

Wzór dokumentu : Wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Straż Graniczna
Tytuł dokumentu: Wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1142 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Straż Graniczna"