Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zabezpieczenie spadku

Stan na dzień: 2004-02-24 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zabezpieczenie spadku
Opis: Wniosek o zabezpieczenie spadku składany jest, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie. Wykonanie postanowienia zapadłego na skutek rozpoznania wniosku sąd zleca komornikowi. Ten dokonuje spisu majątku ruchomego i oddaje go pod dozór, składa do depozytu, ustanawia zarząd tymczasowy lub dozór nad nieruchomością. Zastosowanie któregokolwiek z tych środków nie wyklucza zastosowania innego. Opłata od wniosku wynosi 50,00 zł.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI