Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Środowiska

Wzór dokumentu : Wniosek o zezwolenie na zawarcie...

Stan na dzień: 2004-01-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Środowiska
Tytuł dokumentu: Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi
Opis: Zgodnie z przepisem art. 14 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Powinowactwem jest stosunek prawnorodzinny jaki zachodzi miedzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Sąd oceniając zajście ważnych powodów, od który zależy umożliwienie zawarcia związku małżeńskiego, bierze pod uwagę sytuację osobistą osób ubiegających się o zezwolenie, ich wiek, różnice wieku i inne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Środowiska"