Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze...

Stan na dzień: 2006-01-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub innych form odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Opis: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu oraz innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, zobowiązani będą zgłaszać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska fakt zmiany w zakresie danych podlegających ujawnieniu w rejestrze. Obowiązku tego należy dopełnić w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność zmiany wpisu (np. w razie zmiany adresu siedziby firmy). Niedopełnienie obowiązku grozi sankcją w postaci grzywny.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI