Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Celne

Wzór dokumentu : Wniosek o zwolnienie opiekuna od...

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty Celne
Tytuł dokumentu: Wniosek o zwolnienie opiekuna od przedstawienia szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem małoletniego
Opis: Opiekun jest zobowiązany do przedkładania raportów częściowych z zarządu majątkiem osoby podlegającej opiece. Rachunki takie winny być składane okresowo, nie rzadziej niż co roku. Działanie takie ma na celu zapewnienie okresowego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia zarządu majątku przez opiekuna. Składane przez opiekuna rachunki z zarządu maja uwidaczniać zmiany jakie zachodzą w majątku w czasie sprawowania opieki. Jeśli dochody z majątku nie przekraczają kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu - w takim przypadku opiekun składa tylko ogólne sprawozdania z zarządu majątkiem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty Celne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI