Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zwolnienie z opieki

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zwolnienie z opieki
Opis: Zwolnienie od sprawowania opieki uregulowane jest w przepisie art. 169 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak wskazuje sam kodeks zwolnienie z obowiązku sprawowania opieki może nastąpić tylko z ważnych powodów - takich które praktycznie uniemożliwiają sprawowanie opieki bądź gdy wykonywanie takich obowiązków stało się nad wyraz uciążliwe. Są to więc takie przyczyny które uzasadniałyby zwolnienie opiekuna z objęcia opieki - jednakże te zachodzą dopiero w toku sprawowania opieki. Przykładem może być podeszły wiek opiekuna, powiększenie rodziny opiekuna, zdarzenie losowe wpływające na znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej i osobistej opiekuna, zwiększenie wymogów opiekuńczych osoby polegającej opiece, takich które sprawiają znaczące problemy opiekunowi, czy tez taka zamiana warunków pracy opiekuna, która uniemożliwia sprawowanie opieki. Postępowanie o zwolnienie opiekuna powinno zmierzać do ustalenia czy zachodzą przyczyny zwolnienia opiekuna z ciążącego na nim obowiązku czy też wystarczające będą inne stosowne zarządzenia sądowe, umożliwiające dalsze sprawowanie opieki dla dobra osoby pozostającej pod opieką.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI