Wzór dokumentu : Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu podatku...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:41:17
Kategoria dokumentu: Wydział Opłat Lokalnych i Finansów
Tytuł dokumentu: Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od posiadania psa
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3648 free 0 name Wniosek o zwrot nadpÅ‚aty z tytuÅ‚u podatku od posiadania psa descr files filename SF_kotxn.dot pages 1 photo filename SF_kotxn.pdf pages 1 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1