Wzór dokumentu : Wniosek podatnika podatku rolnego o...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:41:28
Kategoria dokumentu: Wydział Opłat Lokalnych i Finansów
Tytuł dokumentu: Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3655 free 0 name Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaÅ›wiadczenia uprawniajÄ…cego do otrzymania bonów paliwowych descr files filename SF_dvrtn.dot pages 2 photo filename SF_dvrtn.pdf pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1