Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji...

Stan na dzień: 2005-06-18 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji wobec spłaty zobowiązania
Opis: Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela. Jeżeli dłużnik spełni do rąk wierzyciela świadczenie, nie pozostaje nic innego jak wystąpić do komornika o umorzenie egzekucji. Zaniechanie tego obowiązku może spotkać ze strony dłużnika z powództwem przeciwegzekucyjnym.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"