Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Wzór dokumentu : Wspólnicy spółki jawnej - załącznik do...

Stan na dzień: 2006-03-24 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Wspólnicy spółki jawnej - załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)
Opis: Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym dołącza się formularz KRS-WB. W załączniku tym wskazuje się wszelkie dane, które są następnie ujawniane w rejestrze, a w szczególności nr PESEL, informacje o zawartych majątkowych umowach małżeńskich i ewentualnie powstałej rozdzielności majątkowej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)"