Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Gminne (formularze dla obywateli) Wydział Architektury i Budownictwa

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Wydział Architektury i Budownictwa"

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
Notatka z przeprowadzonej kontroli stanu sanitarno - porządkowego posesji Notatka z przeprowadzonej kontroli stanu sanitarno - porządkowego posesji
Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody do współinwestycji budowy budynku Oświadczenie o wyrażeniu zgody do współinwestycji budowy budynku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku
Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu
Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej
Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki
Podanie o wydanie pozwolenia na budowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego Podanie o wydanie pozwolenia na budowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych
Postanowienie w sprawie sprzeciwu/braku sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu Postanowienie w sprawie sprzeciwu/braku sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu
Pozwolenie na użytkowanie Pozwolenie na użytkowanie
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Rejestr decyzji w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Rejestr decyzji w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rozłożenie dzierżawy na raty za grunt Rozłożenie dzierżawy na raty za grunt
Sprzeciw w sprawie budowy Sprzeciw w sprawie budowy
Sprzeciw w sprawie rozbiórki Sprzeciw w sprawie rozbiórki
Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest
Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Wniosek o podział nieruchomości Wniosek o podział nieruchomości
Wniosek o pozwolenie na budowę przyłącza elektrycznego Wniosek o pozwolenie na budowę przyłącza elektrycznego
Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o uzyskanie informacji o terenie Wniosek o uzyskanie informacji o terenie
Wniosek o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie części / całości budynku Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie części / całości budynku
Wniosek o zaopiniowanie pod względem plastycznym i architektonicznym ogródka/tarasu Wniosek o zaopiniowanie pod względem plastycznym i architektonicznym ogródka/tarasu
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę
Zatwierdzenie projektu budowlanego Zatwierdzenie projektu budowlanego
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku (do 14 dni) Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku (do 14 dni)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej)
Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych
Zgłoszenie zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego Zgłoszenie zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych
Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI