Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Wzór dowodu osobistego

Stan na dzień: 2007-05-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Wzór dowodu osobistego
Opis: Wzór dowodu osobistego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2000 r., Nr 112, poz. 1182, ze zm.). Poniżej go prezentujemy, przypominając przy tym, iż istnieje obowiązek wymiany ("starych") dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. (w formie "książeczki"). Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność tylko do dnia 31 grudnia 2007 r.! Nowy dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 × 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, adres, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI