Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wzór dokumentu : Wzór formularza rozliczenia udzielonego...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Tytuł dokumentu: Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1272 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"