Wzór dokumentu : Wzór imiennego upoważnienia do...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:25:34
Kategoria dokumentu: Administracja i Samorządy
Tytuł dokumentu: Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3101 free 0 name Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorzÄ…du terytorialnego descr files filename SF_riudp.dot pages 1 photo wzor-imiennego-upowaznienia-do-przeprowadzenia-kontroli-podatkowej-przez-pracownika-jednostki-samorzadu-terytorialnego.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1