Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Wzór Karty Polaka

Stan na dzień: 2008-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Wzór Karty Polaka
Opis: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka określa wzór Karty Polaka. Podajemy go poniżej. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i m.in. wykaże swój związek z polskością oraz posiada w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z wymienionych w ustawie państw na Wschodzie. Posiadacz Karty Polaka ma prawo m.in. do: zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podejmowania i wykonywania w Polsce działalności gospodarczej, podejmowania i odbywania studiów, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych oraz ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Więcej o tym dokumencie dowiesz się z porady: "Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?"
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI