Wzór dokumentu : Wzór pisemnego upoważnienia do...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust.2 ustawy, będących przedsiębiorcami
Opis:

Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6490 free 0 name Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrzÄ…dów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust.2 ustawy, bÄ™dÄ…cych przedsiÄ™biorcami descr <p>Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486</p> files filename doc_6490-0.dot pages 2 photo 1348147194wzor-pisemnego-upowaznienia-do-przeprowadzenia-kontroli-uzytkownikow-przyrzadow-pomiarowych-o-ktorych-mowa-w-art.-22c-ust.2-ustawy-bedacych-przedsiebiorcami.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1