Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Główny Urząd Miar (GUM)

Wzór dokumentu : Wzór pisemnego upoważnienia do...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust.2 ustawy, będących przedsiębiorcami
Opis:

Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.