Wzór dokumentu : Wzór pisemnej deklaracji zawierającej...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/04/2020
Kategoria dokumentu: Administracja i Samorządy
Tytuł dokumentu: Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
Opis:

Dz.U. 2009 Nr 54, poz. 449

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7385 free 0 name Wzór pisemnej deklaracji zawierajÄ…cej informacje niezbÄ™dne do dopisania do rejestru wyborców obywateli paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych obywatelami polskimi descr <p>Dz.U. 2009 Nr 54, poz. 449</p> files filename doc_7385-0.dot pages 1 photo schowek01.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1