Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzór dokumentu : Wzór prokury samoistnej

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu:
Tytuł dokumentu: Wzór prokury samoistnej
Opis: Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii ""