Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Główny Urząd Miar (GUM)

Wzór dokumentu : Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce
Opis:

Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.