Wzór dokumentu : Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych niebędących przedsiębiorcami
Opis:

Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6493 free 0 name Wzór protokoÅ‚u kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli użytkowników przyrzÄ…dów pomiarowych niebÄ™dÄ…cych przedsiÄ™biorcami descr <p>Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486</p> files filename doc_6493-0.dot pages 2 photo 1342507708wzor-protokolu-kontroli-o-ktorym-mowa-w-art.-22k-ustawy-w-przypadku-kontroli-uzytkownikow-przyrzadow-pomiarowych-niebedacych-przedsiebiorcami.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1