Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Wzór dokumentu : Wzór rocznego planu kontroli

Stan na dzień: 07/08/2020
Kategoria dokumentu: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Tytuł dokumentu: Wzór rocznego planu kontroli
Opis:

Dz.U. 2008 Nr 230, poz. 1540 (1)

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.