Wzór dokumentu : Wzór rocznego planu kontroli

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 05/12/2019
Kategoria dokumentu: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Tytuł dokumentu: Wzór rocznego planu kontroli
Opis:

Dz.U. 2008 Nr 230, poz. 1540 (1)

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7316 free 0 name Wzór rocznego planu kontroli descr <p>Dz.U. 2008 Nr 230, poz. 1540 (1)</p> files filename doc_7316-0.dot pages 3 photo eee.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1