Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzór dokumentu : Wzór rocznego sprawozdania o wysokości...

Stan na dzień: 2005-12-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja
Tytuł dokumentu: Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Opis: Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. 2005 r., Nr 109, poz. 917). Zgodnie bowiem z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wprowadzający pojazd (tzn. przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorcą dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu) jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. Stawka opłaty za brak sieci wynosi 500 zł za pojazd. Poniżej publikujemy wzór tego sprawozdania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Administracja i Cyfryzacja"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI