Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wzór dokumentu : Załącznik do wniosku o zmianę danych w...

Stan na dzień: 2006-03-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Tytuł dokumentu: Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK) - wzór
Opis: Każda zmiana danych podlegających ujawnieniu w rejestrze sądowym powinna zostać zgłoszona do sądu w terminie 7 dni od dnia zdarzenia powodującego zmianę. Dopełnienie tego obowiązku jest tym bardziej istotne, jeżeli chodzi o zmiany w składzie osobowym organów (wspólników) uprawnionych do reprezentacji spółki. Zmianę w składzie tych organów zgłasza się poprzez wypełnienie formularza KRS-ZK - załącznika do wniosku o zmianę wpisu w KRS-ie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"