Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzór dokumentu : Zarządzenie prokuratora generalnego o...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Kategoria główna
Tytuł dokumentu: Zarządzenie prokuratora generalnego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa
Opis: Dz.U. 2016, poz. 1058 (załącznik 6)
Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kategoria główna"