Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Zaświadczenie lekarskie wydawane przy...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie lekarskie wydawane przy badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych
Opis: Dokument zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego wydawanego po przeprowadzonych badaniach wstępnych pracownika. W orzeczeniu tym lekarz stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania pracy przez pracownika na danym stanowisku pracy, bądź też czy brak jest przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"