Wzór dokumentu : Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Opis:

Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 836 (5)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6237 free 0 name ZaÅ›wiadczenie o bezskutecznoÅ›ci egzekucji Å›wiadczeÅ„ alimentacyjnych descr <p>Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 836 (5)</p> files filename doc_6237-0.dot pages 2 photo schowek01.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1