Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Zaświadczenie o dochodzie podlegającym...

Stan na dzień: 2005-08-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
Opis: Do wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wnioskodawca powinien przedłożyć szereg dokumentów. Między innymi zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu według zasad ogólnych, wystawione dla osób, z którymi uprawniony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"