Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla...

Stan na dzień: 2007-07-17 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi
Opis: Wchodzące w życie 21 lipca 2007 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz. U. 2007 r., Nr 121, poz. 835) określa: rodzaj wykształcenia i umiejętności osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami, sposób nabywania przez te osoby, w drodze szkolenia, wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym właściwą opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi lub niezbędnych do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi, programy takich szkoleń oraz wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Taki wzór zaświadczenia prezentujemy niżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI