Wzór dokumentu : Zaświadczenie o zaległościach podatkowych...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:25:41
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3108 free 0 name ZaÅ›wiadczenie o zalegÅ‚oÅ›ciach podatkowych spadkodawcy descr files filename SF_zoaps.dot pages 1 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1