Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Główny Urząd Miar (GUM)

Wzór dokumentu : Zaświadczenie potwierdzające złożenie...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Główny Urząd Miar (GUM)
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych/cyfrowych
Opis: Dz.U. 2019, poz. 606
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.