Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości Kancelaria komornicza

Wzór dokumentu : Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o...

Stan na dzień: 2005-07-01 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kancelaria komornicza
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Opis: Do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przez członków rodziny dochodów. Jeżeli członkowie rodziny uzyskują dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów jest zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kancelaria komornicza"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI