Wzór dokumentu : Zawiadomienie, dotyczące papierów...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Papiery wartościowe (akcje spółki, obligacje)
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji
Opis:

Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8728 free 0 name Zawiadomienie, dotyczÄ…ce papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ…cych przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji descr <p>Dz.U. 2013, poz. 987 (zaÅ‚Ä…cznik 1)</p> files filename doc_8728-0.dot pages 1 photo 1378194738papiery-wartosciowe.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1