Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Wzór dokumentu : Zawiadomienie o wypadku konsumenckim w...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wypadku konsumenckim w następstwie używania niebezpiecznego produktu
Opis:

Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1100 (załącznik 2)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.