Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Obrony Narodowej Żandarmeria Wojskowa

Wzór dokumentu : Zawiadomienie o zarządzeniu czynności...

Stan na dzień: 28/11/2020
Kategoria dokumentu: Żandarmeria Wojskowa
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o zarządzeniu czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa, obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową
Opis: Dz.U. 2018, poz. 751 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 4 maja 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 8,61 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SMS
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Żandarmeria Wojskowa"

Meldunek o doprowadzeniu / Protokół zatrzymania przez Żandarmerię Wojskową Meldunek o doprowadzeniu / Protokół zatrzymania przez Żandarmerię Wojskową
Zawiadomienie w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową Zawiadomienie w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową
Zarządzenie czynności operacyjnych prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową Zarządzenie czynności operacyjnych prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową
Notatka służbowa Żandarmerii Wojskowej o przebiegu  wynikach czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i  obrotu przedmiotami przestępstwa Notatka służbowa Żandarmerii Wojskowej o przebiegu wynikach czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
Notatka służbowa dotycząca przebiegu i wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Żandarmerię Wojskową Notatka służbowa dotycząca przebiegu i wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Żandarmerię Wojskową
Zarządzenie / przedłużenie przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Żandarmerię Wojskową Zarządzenie / przedłużenie przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Żandarmerię Wojskową
Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie/przedłużenie przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Żandarmerię Wojskową Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie/przedłużenie przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Żandarmerię Wojskową
Rejestr wniosków, zarządzeń i zgód dotyczących realizacji czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie lub obrót są zabronione Rejestr wniosków, zarządzeń i zgód dotyczących realizacji czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie lub obrót są zabronione
Informacja o wynikach czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Żandarmerię Wojskową Informacja o wynikach czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Żandarmerię Wojskową
Rejestr czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi prowadzony przez zastępcę prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Rejestr czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi prowadzony przez zastępcę prokuratora okręgowego do spraw wojskowych